CotiTzacions

Fons d'Inversió i SICAV

ActualiTzat:
Renda Variable Euro DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Catalana Occidente Bolsa Española FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Euro Equities FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Renda Variable Internacional DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Classe C n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Catalana Occidente Emergentes FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Deep Value International FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Japan Deep Value Fund FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Panda Agriculture & Water Fund FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Torsan Value FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Truvi Value FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Renda Variable Mixta Internacional DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Compañía General de Inversiones SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Cat Patrimonis SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Patrimonial FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Balanced Euro FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Mixto Internacional FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Magnus International Allocation FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Renda Variable Mixta Moderat DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Gesiuris Iurisfond FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Renda Fixa DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Catalana Occidente Renta Fija FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fons Ètic DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Global DATA VALOR LIQ. RENT.DIÀRIA RENT.12m YTD TAE 5A
Gesiuris Multigestión FI - Emergentes Global n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Multigestión FI - Internacional Global - Classe A n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Gesiuris Multigestión FI - Internacional Global - Classe C n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Algebra64aurea SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Annualcycles Strategies FI - Classe A n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Annualcycles Strategies FI - Classe C n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Democratic Capital SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Bowcapital Global Fund FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Catalana Occidente Patrimonio FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Koala Capital SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Fermion FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
MM Global FI n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Magnus Global Flexible SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Paradigma64chess SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Privaclar SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
Quántica XXII SICAV n.d n.d n.d n.d n.d n.d
CAT
ESP