Occident Renta Fija FI

És un fons de renda fixa amb l’objectiu d’obtenir rendiments concordes als tipus d’interès de la zona euro. Aquest fons inverteix en Renda Fixa Nacional i Internacional, denominada en euros, amb venciments superiors a un any.

Els rendiments d’aquest fons d’inversió són concordes als tipus d’interès de la zona euro.

Composició del fons:
Valors de deute públic nacional amb pacte de recompra inferior a 3 mesos.
Valors de deute públic emès per països de la zona euro.
Valors privats d’elevada solvència.
La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim de 2 anys

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 22/03/2019 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 10/07/2009 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Òscar Elvira Benito
David Horna Marcos

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0116889033
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV2687
Codi BloombergGESICAO SM EQUITY
Data de constitució21/01/2003

Descarregas

Més informació

CAT
ESP