Defensa del client

Per a assegurar un major dinamisme en la prestació de serveis financers als inversors és necessari preservar la seva confiança en el funcionament dels mercats. La confiança dels inversors és una de les peces fonamentals de l’engranatge dels mercats financers.

Per a reforçar aquesta confiança i facilitar el tracte amb els nostres clients, Gesiuris Asset Management disposa d’un departament d’Atenció al client a qui pot dirigir-se si vol fer-nos arribar una queixa o reclamació. Disposa vostè de el Full de reclamació de Clients que ha d’emplenar i remetre al departament d’Atenció al Client en l’adreça postal de Gesiuris (Rambla Catalunya, 38, 9a planta. 08007 Barcelona) o per correu electrònic a atencionalcliente@gesiuris.com. Per a més informació posem a la seva disposició el Reglament per a la defensa del client.

Si ens fa arribar una queixa o reclamació, Gesiuris li farà arribar una resolució a la mateixa abans de dos mesos des de la seva presentació.

En cas de no conformitat amb la Resolució adoptada, o si hagués transcorregut un termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació sense haver rebut resposta, el client pot dirigir-se a l’OFICINA D’ATENCIÓ A l’INVERSOR DE LA CNMV:
(https://www.cnmv.es/portal/utilidades/contacto.aspx)

Telèfon: 902 149 200

Edison, 4

28006 Madrid

En l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març pot trobar la legislació vigent en matèria de defensa de l’inversor.

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta, dubte o problema que tingui.

CAT
ESP