Sobre nosaltres

La nostra història

Creem i gestionem Fons d'Inversión i SICAV des de 1986.

Gesiuris Asset Management SGIIC SA és una de les primeres gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva creada a Espanya. Va ser fundada al 1986 per la Caixa d’Advocats, registrant el que actualment és el segon fons d’inversió més antic d’Espanya: GESIURIS IURISFOND, FI.

Al setembre de 2002 un grup d’inversors liderat per Jordi Viladot, actual President i gestor de referència de Gesiuris, adquireixen la gestora. A partir d’aquest moment, s’inicia un període de creixement sostingut del patrimoni i de les institucions gestionades, que situa ràpidament a Gesiuris entre les gestores espanyoles de grandària mitjana i entre les majors gestores independents.

El projecte es consolida al 2008 amb l’entrada en l’accionariat d’un soci de referència: Grup Catalana Occidente.

Després de quatre anys d’alta inestabilitat econòmica internacional, durant els quals Gesiuris aconsegueix mantenir els actius sota gestió i augmentar en el número de IIC gestionades, al 2012 tanquem importants acords de col·laboració amb entitats financeres d’alt nivell pel qual aquestes últimes deleguen l’administració de les seves Institucions d’Inversió Col·lectiva a Gesiuris.

En els següents anys s’enforteix el creixement, tant dels actius gestionats com de les IIC que ens han delegat la seva administració. I en 2017 superem els 1.000 milions d’euros entre patrimoni gestionat i administrat.

Historial d'events

Els fets més rellevants de Gesiuris en paral·lel als principals esdeveniments economicofinancers internacionals:
 • 2002
  Worldcom declara la mayor quiebra de la historia
  Worldcom declara la major fallida de la història. L'euro comença a circular.
  Gesiuris és adquirida per la propietat actual.
 • 2003
  Assaig de Goldman Sachs “Dreaming with BRICs”
  Gesiuris inscriu 5 nous Fons a la CNMV de renda variable (europea i espanyola), renda fixa i globals.
 • 2005
  Emergeixen l'Índia i la Xina com a nous focus de poder financer. El preu del petroli toca màxims després del Katrina.
  La primera IIC delega la seva administració a Gesiuris.
 • 2007
  El Dow Jones toca máximos históricos.
  El Dow Jones toca màxims històrics.
 • 2008
  Caída de Lehman Brothers
  Caiguda de Lehman Brothers.
  S'incorpora Catalana Occidente a l'accionariat de Gesiuris.
 • 2009
  El Dow Jones toca mínimos en la recesión
  El Dow Jones toca mínims en la recessió.
 • 2010
  Rescat financer de Grècia i Irlanda.
  Gesiuris supera les 30 IIC sota gestió.
 • 2011
  Rescat financer de Portugal; S&P rebaixa la qualificació creditícia als EUA.
 • 2012
  Mario Draghi nou president del BCE; Espanya demana un rescat financer pera la banca.
  Gesiuris arriba a importants acords amb entitats financeres d'alt nivell que ens deleguen l'administració de les seves IIC.
 • 2013
  El Banc del Japó anuncia estimuls contra la deflació; Xipre ratifica la necessitat d'un rescat financer; la Zona Euro deixa enrere any i mig de recessió.
  Gesiuris supera les 40 IIC gestionades amb més de 500 milions de euros sota gestió.
 • 2014
  Gesiuris se situa com la 4a gestora a nivell nacional amb 43 Fons i SICAV gestionades, 8.000 clients i més de 700 milions d'euros gestionats i administrats.
 • 2015
  Gesiuris supera les 50 IIC gestionades amb més de 700 milions d'euros sota gestió.
 • 2016
  Gesiuris supera els 100 IIC gestionades i administrades amb més de 1.000 milions d'euros en gestió i administració.
 • 2017
  15º aniversari de Gesiuris liderada per Jordi Viladot.
 • 2018
  Gesiuris comença a aplicar el nou marc normatiu sobre mercats i instruments financers, basat en la directiva MiFID II i el reglament MiFIR.
 • 2022
  Gesiuris amplia la seva memòria d'activitats per realitzar serveis d'Assessorament i Gestió de Carteres
CAT
ESP