Avís Legal

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

GESIURIS (GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.
Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE LSSI).

DADES DEL RESPONSABLE

– Identitat del Responsable: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A

– Nom comercial: GESIURIS

– NIF/CIF: A58158650

– Adreça: Rambla Catalunya, 38, 9 planta, 08007 (BARCELONA)

– Correu electrònic: gesiuris@gesiuris.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de GESIURIS inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, gesiuris.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal gesiuris.com.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM EL FEM

Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GESIURIS. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En la utilització de la web, gesiuris.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de GESIURIS o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal gesiuris.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant gesiuris.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

ANUNCIS PATROCINATS, ENLLAÇOS D’AFILIATS I PUBLICITAT

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de GESIURIS. GESIURIS no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que GESIURIS únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a gesiuris.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a GESIURIS, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i GESIURIS utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GESIURIS. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GESIURIS.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a GESIURIS indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web gesiuris.com, proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

Eines
Recursos
Contingut d’altres blogs
L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

GESIURIS no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal gesiuris.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de GESIURIS. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre GESIURIS i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de GESIURIS dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS

En la nostra web es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre GESIURIS amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal gesiuris.com, si us plau dirigeixi’s a gesiuris@gesiuris.com

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 12 d’abril del 2019.

CAT
ESP