Invertir en
Fons d'Inversió

A Gesiuris, podràs invertir amb la seguretat de tenir als nostres experts sempre a tu costat.

Nous clients

Faci's client

Per a donar-se d’alta com a client, pot fer-ho directament des del seu ordinador o dispositiu mòbil en el següent enllaç.

 • En el cas d’una alta amb un sol titular, persona física, major d’edat i resident a Espanya, el procediment d’alta li permetrà fer-lo 100% en línia, sense necessitat d’imprimir cap paper gràcies a la vídeo-identificació* i la signatura de la documentació mitjançant el seu telèfon mòbil.
 • En la resta de casos d’alta de persones físiques, o alta de persones jurídiques, també podrà fer tot el procediment d’alta en línia, però en aquest cas, en finalitzar, rebrà un email amb la documentació generada, que haurà d’imprimir, signar i fer-nos arribar.
 • Per subscriure participacions de Regata Fund FIL o Gesiuris Estratègia Mixta FILposi’s en contacte amb el departament d’atenció al client.

També pot acudir presencialment a les oficines de GESIURIS AM, a la Rambla Catalunya 38, 9a planta, on si ho desitja, li facilitarem un dispositiu i l’acompanyarem en tot el procés.

En el mateix procés d’alta en línia, podrà carregar, en format .pdf, la documentació addicional que la normativa exigeix:

En tots els casos: Document acreditatiu de titularitat d’un Compte Corrent bancari, en la qual per defecte s’abonaran els reemborsaments.

En el cas de Persona:

 • Física:
  • Fotocòpia del DNI vigent de cadascun dels titulars (cotitulars).
  • En cas de ser menor, fotocòpia del DNI del menor i del representant, i la còpia del llibre de família.
  • En cas de ser estranger resident, NIE + DNI o passaport del país d’origen.
  • En cas de ser no resident serà necessari aportar anualment el certificat de residència.
  • Justificant d’activitat (Últim rebut d’autònoms o encapçalat de l’última nòmina).
 • Jurídica:
  • Escriptura de constitució,
  • NIF de la persona jurídica,
  • Escriptura de poders.
  • DNI vigent de la persona física apoderada.
  • Justificant d’activitat (presentar el model 200).
 • Transferència:
  • Al final del procés d’alta, li donem la possibilitat d’utilitzar la plataforma de pagament autoritzada pel Banc d’Espanya INESPAY, amb la qual podrà fer directament la transferència, de manera que automàticament constarà el compte corrent del fons/s que vulgui subscriure i el/els titular/s del fons.
  • També pot fer vostè la transferència al compte corrent del fons que li indicarem en finalitzar l’alta, indicant el nom del titular/s del compte de partícip al fons.
 • Xec:
  • Lliurar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
 • Traspàs des d’un altre fons:
  • En a l’apartat documentació, haurà de subministrar-nos un extracte del fons origen.

Una vegada finalitzada l’alta, amb el seu DNI i la contrasenya que haurà indicat en l’alta, podrà accedir en l’àrea de client, on podrà consultar les seves posicions i realitzar operacions de manera en línia i sense necessitat de lliurar més documentació física.

* Per facilitar la vídeo-identificació, li recomanem que la faci en un espai correctament il·luminat i sense reflexos que dificultin la lectura de dades del seu DNI. Per la seva seguretat, el Banc d’Espanya és molt restrictiu en la validació de les vídeo-identificacions i exigeix una captura nítida de les imatges per a autoritzar les altes no presencials.

Clients amb compte

Si ja és partícip d’algun Fons d’Inversió de Gesiuris Asset Management i disposa de codis d’accés a l’Àrea Privada, pot realitzar operacions de subscripció, reemborsament i traspàs de manera 100% en línia.

Si no disposa d’ells, descarregui, empleni i lliuri a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

Accedint al Área de Client, podrà realitzar subscripcions de Fons dels quals ja és partícip, així com realitzar una primera subscripció en un Fons del qual encara no ho sigui.

Si ja disposa dels seus codis, accedeixi a l‘Área de Clients.

Si no disposa d’ells, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, el pot fer accedint a l’Àrea de Clients. Aquí podrà introduir l’ordre i signar-la digitalment amb el seu telèfon mòbil.

Si desitja subscriure mitjançant:

 • Transferència:
  • una vegada introduïda l’ordre, li donem la possibilitat d’utilitzar la plataforma de pagament autoritzada pel Banc d’Espanya INESPAY, amb la qual podrà fer directament la transferència, de manera que automàticament constarà el compte corrent del fonds que vulgui subscriure i el/els titular/és del fons.
  • també pot fer vostè la transferència al compte corrent del fons que li mostrarem, indicant el nom del/els titular/titulars del compte de partícip del fons.
 • Xec:
  • una vegada introduïda l’ordre, lliurar en les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
 • Traspàs des d’un altre fons:

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, i desitja subscriure participacions d’un altre Fons, el pot fer accedint a l’Àrea de Clients.

Aquí podrà introduir l’ordre i signar-la digitalment amb el seu telèfon mòbil.

Accedint a l’Àrea de Client, podrà realitzar reemborsaments de Fons d’Inversió dels quals sigui partícip.

* Molt Important: per imperatiu legal, no serà possible introduir operacions si qualsevol dels intervinents del compte té el seu document identificatiu caducat.

És imprescindible aportar (o haver aportat anteriorment) document acreditatiu de titularitat del compte corrent a la qual se sol·licita la transferència.

La titularitat del compte corrent destí del reemborsament, ha de coincidir amb el/els titular/s del compte del fons reemborsat.

Invertir en Fons de Catalana Occidente

Per a fons d’inversió del Grup Catalana Occidente posi’s en contacte amb Catalana Occidente Capital, A.V.S. a. a través dels següents mitjans de comunicació:
 • A través de correu postal dirigint-se a Avinguda Alcalde de Barnils, núm. 63, 1a planta (08174) Sant Cugat del Vallès
 • A través del Servei d’Atenció telefònica: 902.344.000
 • A través de telèfon de la centraleta: 93.582.00.00
 • Correu corporatiu: agencia.valores@catalanaoccidente.com
CAT
ESP