Invertir en SICAV

Societats d'Inversió de Capital Variable

Comprar accions de SICAV és tan senzill com transmetre una ordre de compra al seu intermediari borsari (la seva entitat de crèdit, agència de valors o societat de valors).

Per a comprar accions ha de donar la següent instrucció:

“Compra de (número) accions al valor liquidatiu de la SICAV (triada)”

És aconsellable facilitar a l’entitat el codi ISIN de la SICAV; trobarà aquest codi de cada SICAV en el llistat que adjuntem en aquesta mateixa pàgina.

Per exemple:
“Compra de 10.000 accions al valor liquidatiu, de Gesiuris Cat Patrimonis SICAV, ISIN ES0115527030”

Si no disposa d’un Compte de Valors, haurà de sol·licitar la seva obertura en un intermediari borsari abans de cursar l’ordre (han de tenir-se en compte els costos o comissions de les operacions de compra-venda i custòdia).
Gesiuris Asset Management posa a la seva disposició el departament d’atenció al client per a resoldre qualsevol dubte (Tel.: 93.215.72.70) inclosa l’operativa de traspassos entre SICAV.

CAT
ESP