Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV SA va se creat al 1998 per Jordi Viladot i té una política d’Inversió Global. El seu mètode de gestió correspon amb el que es cataloga com a Mixt Flexible.

Inverteix en renda variable, en renda fixa i en actius monetaris, encara que la principal font de valor és la renda variable. Les inversions es materialitzen principalment en empreses d’alta capitalització i d’elevada solvència. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

En condicions normals l’exposició a la renda variable se situa entre el 40% i el 80% del patrimoni del fons, i s’ajusta en funció de la situació del mercat i de les valoracions dels actius.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 05/03/2014 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 29/09/2011 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 25/10/2010 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 27/09/2007 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Jordi Viladot Pou

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0115527030
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV321
Codi BloombergCATP SM EQUITY
Data de constitució14/10/1998

Descarregas

Més informació

CAT
ESP