Compañía General de Inversiones SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

 

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 27/11/2009 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 31/01/2014 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 23/03/2017 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

El gràfic s’ha ajustat a les variacions del valor liquidatiu originats per la celebració dels diferents esdeveniments corporatius:

– El 31/07/2009 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 30/07/2010 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 01/07/2011 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 02/07/2012 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 03/07/2013 es va repartir un dividend de 0,03€ per acció.
– El 04/07/2014 es va repartir un dividend de 0,04€ per acció
– El 01/07/2015 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 05/07/2016 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 17/07/2017 es va repartir un dividend de 0,05€ per acció.
– El 20/07/2018 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 22/07/2019 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.
– El 20/07/2020 es va repartir un dividend de 0,04€ per acció.
– El 09/07/2021 es va repartir un dividend de 0,04€ per acció.
– El 20/07/2022 es va repartir un dividend de 0,06€ per acció.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Jordi Viladot Pou

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0141960635
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV3163
Codi BloombergCGI SM EQUITY
Data de constitució21/10/2005

Descarregas

Més informació

CAT
ESP