Annualcycles Strategies FI – Classe C

El fons podrà invertir en renda variable i renda fixa, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), qualificació creditícia, durada, capitalització borsària, divisa, sector econòmic i països.

La metodologia d’inversió es fonamenta en els resultats d’un estudi estadístic dels cicles de les cotitzacions de determinats actius de diferents mercats financers, renda variable, renda fixa i comodities, en períodes inferiors a l’any. L’exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és el patrimoni net. El fons no invertirà en mercats de reduïda dimensió i limitat volum de contractació.

La Classe C està destinada a partícips que subscriguin directament a través de Gesiuris i partícips que tinguin contractat un servei de gestió discrecional de carteres o d’assessorament independent amb pagament explícit.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 20/12/2013 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Albert Parés Hereu

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0109298002
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV4629
Codi BloombergANNSTRA SM EQUITY
Data de constitució04/10/2010

Descarregas

Més informació

CAT
ESP