Catalana Occidente Emergentes FI

És un Fons de Fons de renda variable internacional que pren com a referència el comportament de l’índex MSCI Emerging markets denominat en Euros i que pondera 23 mercats distribuïts per Àsia, Llatinoamèrica, Europa de l’Est, Orient Mitjà i Àfrica.

Per a tenir la consideració de “emergent” s’atén els criteris de Banc Mundial i MSCI.

L’exposició a renda variable tindrà un mínim del 85% sense límit de capitalització. Addicionalment, també podrà invertir en mercats de categoria “frontera” prenent com a referència, per a aquest cas, l’índex MSCI FRONTIERS MARKETS denominat en Euros.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Jordi Borràs Cabacés

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0116882004
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV4879
Codi Bloomberg-
Data de constitució21/05/2015

Descarregas

Més informació

CAT
ESP