Deep Value International FI

El fons té una exposició mínima del 75% en renda variable, sense que existeixin límits predeterminats pel que fa a la distribució d’actius per capitalització borsària. Invertirà principalment en valors de països de la Zona Euro, els EUA, UK, Suïssa i altres països de l’OCDE. A més podrà invertir en països emergents fins a un 20%.

La metodologia de selecció de valors del fons se centra exclusivament en el concepte «profundament valor» (deep value), que suposa realitzar una exhaustiva anàlisi de les companyies seleccionades exigint el compliment dels paràmetres de qualitat i d’anàlisi fonamental establertes.

El 22/12/2021 es va fer efectiva la fusió per absorció de Strescb Investments SICAV (IIC absorbida), també gestionada per Salvador Alegre Segura, per part de Deep Value International FI (IIC absorbent). En la web de Strescb Investments SICAV es poden consultar les seves rendibilitats i la seva evolució des de l’origen

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

* El 22/12/2021 es va fer efectiva la fusió per absorció de Strescb Investments SICAV (IIC absorbida) per part de Deep Value International FI (IIC absorbent). A títol informatiu, es mostra l’evolució des de l’origen de Strescb Investments SICAV fins a la data de la fusió.

* 14/11/2014 Data de registre de Deep Value International FI en la CNMV

* 18/09/2008 Data de constitució de Strescb Investments SICAV 

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

A continuació, a títol informatiu, es mostren les rendibilitats des de l’origen de Strescb Investments SICAV fins a la data de la fusió, ia partir d’aquesta data, se simula l’evolució que tindria el preu i la rendibilitat de l’acció de Strescb Investments SICAV donada l’evolució de Deep Value International FI:

Rendibilitats Strescb SICAV

Última data d'actualització: n.d
YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Salvador Alegre Segura

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0126082009
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV4828
Codi BloombergGDEEPVI SM EQUITY
Data de constitució17/10/2014

Descarregas

Més informació

CAT
ESP