Gesiuris Iurisfond FI

És un fons de Renda Fixa Mixta Euro.

L’exposició màxima en renda variable és del 30%, majoritàriament en la zona euro. La resta s’inverteix en renda fixa i actius monetaris, entre el que s’inclouen dipòsits.

Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 24/05/2013 el Fons modifico elements essencials de la seva política d’inversió.
El 02/03/2004 el Fons canvio la seva vocació inversora passant d’una vocació de Renda Fixa a curt termini a Renda Fixa Mixta Euro.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Òscar Elvira Benito
David Horna Marcos

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0156322036
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV11
Codi BloombergIURISFO SM EQUITY
Data de constitució04/02/1986

Descarregas

Més informació

CAT
ESP