Torsan Value FI

Fons d’autor amb alta vinculació al gestor, Aítor Sancho Ybáñez, la substitució del qual suposaria un canvi en la política d’inversió i atorgaria dret de separació als partícips.

El fons tindrà una exposició mínima del 75% en Renda Variable, sense que existeixin límits predeterminats pel que fa a la distribució d’actius per capitalització borsària.

La metodologia de selecció de valors se centra en l’anàlisi fonamental de les companyies, buscant invertir en empreses d’alta qualitat a un preu raonable amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat satisfactòria i sostinguda en el temps.
La resta s’invertirà en Renda Fixa i instruments de mercat monetari negociats o no en mercats organitzats, públics o privats, principalment de mercats de l’OCDE, sense cap límit en termes de qualificació creditícia.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Aítor Sancho Ybáñez

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0179423001
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV5333
Codi Bloomberg-
Data de constitució05/12/2018

Descarregas

Més informació

CAT
ESP