Magnus International Allocation FI

L’exposició a la renda variable se situarà entre el 30% i el 75%, sense límits en termes de capitalització, divises, sectors o països, a excepció dels considerats emergents, en els quals no podrà invertir més d’un 20%. La resta de l’exposició serà a renda fixa i no tindrà límits quant a durada, països o per tipus d’emissor.

Dins de la Renda Fixa s’inclouen els dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any així com en instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids, sense límit en termes de qualificació creditícia.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 26/10/2018 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Xavi Haro Soler
Assessor: NORZ PATRIMONIA EAF, S.L.

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0126969007
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV5072
Codi Bloomberg-
Data de constitució09/09/2016

Descarregas

Més informació

CAT
ESP