Panda Agriculture & Water Fund FI

L’exposició a renda variable serà com a mínim del 75%, exclusivament en empreses del sector agroalimentari i de l’aigua. La cartera estarà diversificada en empreses productores, processadores i comercialitzadores de productes agrícoles, així com proveïdors de maquinària, equips i fertilitzants, i, fins a un 20%, en qualsevol companyia relacionada amb el sector de l’aigua, a excepció d’aquelles que operin sota el model de utility, és a dir, que estan regulades, i que normalment operen sota un contracte de concessió pública. No existirà límit en termes de distribució geogràfica, ni capitalització. Panda Agriculture & Water Fund no és un fons de matèries primeres, inverteix en les companyies líders del sector agrícola i d’aigua a nivell global.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Marc Garrigasait Colomés

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0114633003
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV4599
Codi BloombergPANDWFF SM EQUITY
Data de constitució15/03/2013

Descarregas

Més informació

CAT
ESP