Gesiuris Multigestión FI – Fixed Income

És un compartiment del fons Gesiuris Multigestión FI

La política d’inversió del compartiment és Renda Fixa Euro Curt Termini.

La majoria dels actius que conformen la cartera són de renda fixa a curt termini, predominant aquells amb venciment inferior a 1 any.

Els actius que componen la cartera del fons són d’elevada qualificació creditícia, i majoritàriament en euro, limitant el risc divisa al 10%.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 17/07/2008 el Fons va canviar la seva vocació inversora passant d’una vocació Global a Renda Fixa Euro.
El 30/11/2012 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 20/11/2020 el Fons va canviar la seva vocació inversora passant d’una vocació Renda Fixa Euro a Renda Fixa Euro Curt Termini.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Òscar Elvira Benito
David Horna Marcos

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0109695033
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV3599
Codi BloombergAPEPATR SM EQUITY
Data de constitució31/10/2006

Descarregas

Més informació

CAT
ESP