Fermion FI

És un Fons d’Inversió amb vocació Global. Podrà invertir entre el 0% i el 100% del patrimoni en renda variable i/o renda fixa pública o privada, incloent dipòsits i instruments del mercat monetari. Per a la renda variable no existeixen límits quant a la capitalització borsària, concentració sectorial, de divises, o geogràfica (incloent emergents). El gestor podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i d’inversió.

La selecció de valors, tant de valor com de creixement, es realitzarà sobre la base de l’anàlisi fonamental de les companyies, de les perspectives i previsions econòmiques i de mercat, així com en l’experiència i el judici del propi gestor. L’anàlisi tindrà en compte tant components d’anàlisi quantitativa com qualitatiu.

El monitoratge constant de riscos s’aplicarà tant al conjunt de riscos específics (selecció de valors, ponderacions i grau de diversificació multifactorial) com al risc de mercat (grau d’exposició a renda variable).

Encara que l’objectiu del fons no és promoure característiques mediambientals ni socials, el gestor integrarà dins de la seva anàlisi criteris de sostenibilitat.

No hi ha índex de referència ja que es realitza una gestió activa i flexible dels graus d’exposició al risc.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Ignacio Onrubia Soler

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0136382001
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV5577
Codi Bloomberg-
Data de constitució12/11/2021

Descarregas

Més informació

CAT
ESP