Gesiuris Balanced Euro FI

L’exposició a Renda Variable se situarà entre el 30 i el 75% del patrimoni, principalment serà en actius d’elevada capitalització borsària. La resta s’invertirà en actius de renda fixa, nacional o internacional i d’emissors públics o privats.
El fons invertirà principalment en valors d’emissors de la zona euro, l’exposició al risc divisa no superarà el 30%.

L’exposició a mercats emergents no superarà el 15%.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 07/02/2013 el Fons va canviar la seva vocació inversora passant d’una vocació Global a Renda Variable Mixta Euro.
El 24/05/2019 el Fons va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0133461030
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV2758
Codi BloombergGESEGAI SM EQUITY
Data de constitució30/04/2003

Descarregas

Més informació

CAT
ESP