Gesiuris Multigestión FI – Internacional Global – Classe C

Compartiment d’autor amb alta vinculació al gestor, Lluís Moncusí Llusià.

La política d’inversió del compartiment és Global.

La gestió del compartiment es caracteritza per la manera proactiva en què es compon la cartera, tant per la tipologia d’actius (inversió indirecta, mitjançant IIC o directa a través de RV i/o RF) així com per l’exposició a la RV d’aquesta. Aquest tipus de gestió es duu a terme amb la finalitat de tractar de maximitzar la rendibilitat amb un nivell de risc d’acord amb els actius en què s’inverteix, adaptant-la cada moment a la situació de mercat.

Els valors on invertirà el compartiment se seleccionen tenint en compte una anàlisi macroeconòmica top-down, i una anàlisi microeconòmica bottom-up fonamental de les companyies. En l’anàlisi top-down s’analitzaran les tendències de variables macroeconòmiques a nivell geogràfic i s’invertirà en companyies d’aquelles regions i sectors que creguem més beneficiats per aquestes tendències. Per a la selecció de companyies específiques es tindran en compte tant criteris fonamentals qualitatius com quantitatius d’aquestes.

El compartiment té una Classe A de participacions destinada al públic en general i una Classe C amb una inversió mínima inicial, així com una inversió mínima a mantenir, de 300.000 € per a inversors minoristes i d’1 € per a inversors institucionals.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Lluis Moncusí Llusià

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0109695017
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV3599
Data de constitució23/12/2022

Descarregas

Més informació

CAT
ESP