Japan Deep Value Fund FI

L’exposició a la renda variable serà com a mínim del 75%, exclusivament en empreses japoneses, i no existirà límit en termes de la seva capitalització borsària, principalment s’aplica una filosofia de `inversió en valor` seleccionant actius infravalorats, amb alt potencial de revaloració.

La resta s’invertirà en renda fixa que no tindrà límits en termes de qualificació creditícia, o per tipus d’emissor (públic o privat), principalment en mercats de l’OCDE. La durada mitjana de la cartera serà inferior a set anys.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Marc Garrigasait Colomés

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0156673008
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV5051
Codi BloombergJAPAN DEEP VALUE SM EQUITY
Data de constitució07/07/2016

Descarregas

Més informació

Grupo Japan FINECT
CAT
ESP