CAT
ESP
Gesiuris

Truvi Value FI

Fons d’autor amb alta vinculació al gestor, Lorenzo Pons Sala, la substitució del qual suposaria un canvi en la política d’inversió i atorgaria dret de separació als partícips.

El fons tindrà una exposició mínima del 75% en Renda Variable, sense que existeixin límits predeterminats pel que fa a la distribució d’actius per capitalització borsària, ni exposició en divisa, ni quant als països i àrees geogràfiques en els quals pot invertir, podent també invertir en països emergents, sense cap límit. La metodologia de selecció de valors es fonamenta tenint en compte una anàlisi macroeconòmica top-down, i una anàlisi microeconòmica bottom-up fonamental de les companyies.

La resta s’invertirà en Renda Fixa i instruments del mercat monetari negociats o no en mercats organitzats, públics o privats, principalment de l’OCDE, també podrà invertir en dipòsits a la vista o amb venciment inferior a 1 any que siguin líquids.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Lorenzo Pons Sala

Dades IIC

Forma legalFons d'inversió de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0109402000
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV5561
Codi Bloomberg-
Data de constitució07/10/2021

Descarregas

Més informació

CAT
ESP