Mirasset Gestión SICAV

La Sicav podrà invertir entre un 0% i 100% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al mateix Grup de la Societat Gestora, amb un límit màxim del 30% en IIC no harmonitzades.
La Sicav podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IICs, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat del seu patrimoni invertit en qualsevol d’ells. Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.
No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), ni per ràting d’emissió / emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països. Es podrà invertir en països emergents. L’exposició al risc de divisa pot aconseguir el 100% del patrimoni. La Sicav no té cap índex de referència en la seva gestió.
El grau màxim d’exposició al risc de mercat a través d’instruments financers derivats és l’import del patrimoni net Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d’Espanya. La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en, almenys, sis emissions diferents. La inversió en valors d’una mateixa emissió no supera el 30% de l’actiu de la IIC. Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats

Fondos Gesirius

Evolución del valor liquidativo

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

Último valor liquidativo:

Rentabilidades

YTD *
6 MESES
1 AÑO
3 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
RENT. INI.
TAE. INICIO
* Rentabilidad generada en el año en curso (desde 1 de Enero)

Gestor

Team Managed

Datos IIC

Forma legalSociedad de inversión de capital variable de derecho español (UCITS)
DepositarioBankinter, S.A.
Divisa de denominaciónEuro
Código ISINES0117627036
AuditorErnst & Young, S. L.
Nº de registro CNMV225
Código BloombergS0631 SM
Fecha de constitución23/03/1998

Descargas

Más información

ESP
CAT