Stock Area SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

Es podrà invertir en països emergents.

L’exposició al risc de divisa pot arribar al 100% de l’exposició total.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 29/09/2011 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 15/10/2010 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 27/09/2010 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Jordi Viladot Pou

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariBankinter, S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0176401034
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV375
Codi BloombergS2740 SM EQUITY
Data de constitució13/11/1998

Descarregas

Més informació

CAT
ESP