Privaclar SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits en la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecti a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 08/07/2011 la Societat va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Gestor

Xavi Haro Soler
Assessor: NORZ PATRIMONIA EAF, S. L.

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariBNP Paribas Securities Services, S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0170892030
AuditorDeloitte, S.L.
Nº de registre CNMV2862
Codi BloombergS2446 SM EQUITY
Data de constitució18/05/2003

Descarregas

Més informació

CAT
ESP