CAT
ESP
Gesiuris

NN 2003 Inversions SICAV

La Societat podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió en cada classe d’actiu podent estar la totalitat del seu patrimoni invertit en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa a més de valors s’inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la UE o en un Estat de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial, i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

Fondos Gesirius

Evolució del valor liquidatiu

(Base 100)

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 04/03/2011 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.
El 30/12/2008 la Societat va modificar elements essencials de la seva política d’inversió.

Últim valor liquidatiu:

Rendibilitats

YTD *
6 MESOS
1 ANY
3 ANYS
5 ANYS
10 ANYS
RENT. INI.
TAE. INICI
* Rendibilitat generada l'any en curs (des d'1 de gener)

Dades IIC

Forma legalSocietat d'inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)
DipositariCaceis Bank Spain S.A.
Divisa de denominacióEuro
Codi ISINES0166312035
AuditorUniaudit Oliver Camps, S.L.
Nº de registre CNMV2988
Codi BloombergS2232 SM EQUITY
Data de constitució24/02/2004

Descarregas

Més informació

CAT
ESP